มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย นางอุดม ทรัพย์เจ้าพระ
 
รับสมัครสมาชิกกองทุนวันละบาท รุ่นที่ 4  
 

กองทุนสวัดสดิการชุมชนเทศบาลหาดท่าเสา รับสมัครสมาชิกรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2555   เวลา ราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกครบ 180 วัน
1. กรณีคลอดบุตร จะได้รับเงินรับขวัญบุตร 500 บาท/คน
2. กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จะได้รับเงินคืนละ 100  บาทไม่  เกิน  5 คืน/ปี
3. กรณีเสียชีวิต (ตามอายุการเป็นสมาชิก)
     เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน ถึง 1 ปี  จะได้รับ 3,000  บาท
     เป็นสมาชิกครบ  1 ปี ถึง 2 ปี  จะได้รับ 5,000  บาท
     เป็นสมาชิกครบ  2 ปี ถึง 3 ปี  จะได้รับ 10,000  บาท
สวัสดิการทุกอย่างสามารถปรับเพิ่มตามมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2555 เวลา 16.10 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 799 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย