หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินท์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 

นายสุรินทร์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่่าเสา
056-410917 ต่อ 15
 
นายมนตรี มีโต
รองนายกเทศมนตรีฯ
056-410917 ต่อ 14
นายชยกร อยู่เย็น
รองนายกเทศมนตรีฯ
056-410917 ต่อ 16
 
นายมานะ นาคสถิตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
056-410917 ต่อ 0
นายนิพนธ์ เทียมพิทักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
056-410917 ต่อ 15