หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สำหรับระยะ เวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดท่าเสา ไตรมาสที่ 1 (เดืือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.หาดท่าเสา และ ศพด.ท้องคุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง จำนวน 75 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5