หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินท์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
ตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
มีดเดินป่า
 
สถานีตำรวจประจำตำบล
 
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารภายในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2552
 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 311 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองห [ 24 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 215 
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อ [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 213 
ประเพณีลอยกระทง [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หันคา ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ กิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังตะเคียน ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กิจการสภา - [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล VDO วีดิทัศน์ - [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเอกสารประกอบการขออนุญาตถมดิน,ขุดดิน [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.วังตะเคียน -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]