หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินท์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
นางมาลี คงเกาะ
ประธานสภาฯ
 
นายประจักษ์ ทองช้าง
รองประธานสภาฯ
นางสาวณัชชา ชำนาญศรี
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายจำนงค์ เลิศหงิม
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายกาหลง สุขเอม
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายเชวง นาคสถิตย์
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายวิเชียร เอี่ยมเที้ยม
สมาชิกสภาฯ เขต 1


สมาน เพ็งสิงห์
สมาชิกสภาฯ เขต 1


ดิเรก คูหาเรืองรอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายบำรุง มีโต
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นางวริสรา ทองช้าง
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นายทองสุข ขำเตี้ย
สมาชิกสภาฯ เขต 2