หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินทร์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
นายกาหลง สุขเอม
ประธานสภาฯ
โทร : 056-410917
 
นายบุญชู ฟักน้อย
รองประธานสภาฯ
โทร : 056-410917
นางสาวปรมะ เพ็งสิงห์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 056-410917
 
 


นายวิรัช กลิ่นเนตร
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 056-410917


นายกิตติธัช ภูสระ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 056-410917


นางสีนวล อินทร์ประดิษฐ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทร : 056-410917


นางมาลี คงเกาะ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917


นายจิรายุ เอี่ยมสมบูรณ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917


นางวริสรา ทองช้าง
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917


นายบำรุง มีโต
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917


นายมล กุลมาตร์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917


นายบรรจง หาญใจไทย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทร : 056-410917