หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศููนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหาดท่าเสา ดำเนินโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561ู ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสาโดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดท่าเสา จำนวน 16,460 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 10.51 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 208 ท่าน