หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไีร 1000 ต้น จุดที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         ด้วยในเดือน พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเลขาธิการพระราชวัง           รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย             ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทย นั้น                
       เทศบาลตำบลหาดท่าเสา จึงดำเนินปลูกไม้ดอกสีเหลือง(ต้นทองอุไร) ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสา เพื่อให้ออกดอกทันในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 เนื่องจากต้นทองอุไรเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และเป็นพันธ์ไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปี สามารถพัฒนาให้เป็นจุดเช็คอินของตำบลหาดท่าเสาได้  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 22.18 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 202 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย