หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 268
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านโภชนาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   24 ก.ค. 2561 190
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561   21 พ.ค. 2561 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางสำราญ แตงฉ่ำ ถึงนา นายวิชัย น้อยเพ็ง หมู่ที่ 5    22 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา    22 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากนานายชาติชาย อินโต ถึงบ้าน นายชลอ เกิดเพชร หมู่ที่ 7   19 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนลาดยางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงบ้านนางพนม วัฒนรัตน์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   15 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   15 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางสำราญ แตงฉ่ำ ถึงร่ นายวิชัย ร้อยเพ็ง หมู่ที่ 5    8 ส.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43