หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
....................................
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564  14 มิ.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  6 พ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา ครั้งแรก  30 เม.ย. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา (ครั้งแรก)  30 เม.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564  29 เม.ย. 2564 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  5 เม.ย. 2564 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  5 เม.ย. 2564 215
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564  29 มี.ค. 2564 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  24 มี.ค. 2564 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาในพื้นที่ตำบลหาดเท่าเสา  18 มี.ค. 2564 202
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45