หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง   7 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดอาษา   การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพนางดำออก   เทศบาลตำบลโพนางดำออกดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒    7 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพนางดำออก   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนางดำออก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   7 ต.ค. 2562 7
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.เสือโฮก   ประกาศเทศบาลตบลเสือโฮก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลเสือโฮก   7 ต.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยนาท   รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562   7 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.มโนรมย์   รายงานประจำเดือนกันยายน 2562   7 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศ เทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรืื่องงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   4 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.สรรคบุรี   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสรรคบุรี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 ต.ค. 2562 8
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1418/td>