หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หาดท่าเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินทร์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
     

แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  

แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
  

แบบฟอร์มการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  

แบบฟอร์มการแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
  

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  

แบบฟอร์มการขอเลขที่บ้าน
  

แบบฟอร์มการรับแจ้งการย้ายปลายทาง
  

แบบฟอร์มการรับแจ้งการย้ายออก
  

แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
  

แบบฟอร์มการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  

แบบฟอร์มการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
  
  (1)     2