หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวณัชชา ชำนาญศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ.หญิง ดวงมณี จันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายบำรุง นิลเทียน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัชวาล สังข์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง