หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางทิพนันท์ ชำนาญศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
โทร : 056-410917 ต่อ 11
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
โทร : 056-410917 ต่อ 12
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุกฤษฏิ์ ทินปาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-410917 ต่อ 0
นายบำรุง นิลเทียน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-410917 ต่อ 14
นายชัชวาล สังข์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-410917 ต่อ 13