หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินทร์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
นางทิพนันท์ ชำนาญศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศุวภี พวงสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศิริพร แต๋ตวง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายไพโรจน์ สุวรรณศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศิริพร ช่างเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอำพล เขียวลออ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกจักรกฤษณ์ ธูปศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน