หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
....................................
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
นางสาวณัชชา ชำนาญศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองช่าง
 


นายชัชวาล สังข์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายเอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายธนิต ไกรสมเดช
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


น.ส.กุลชรีย์ แก้วสิงห์
คนงานทั่วไป


นายพิสิษฐ์ วัสธูป
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายจเด็จ ท้วมเอื้อ
คนงานทั่วไป


นายชวน ปริ่งปรีชา
พนักงานผลิตน้ำประปา